DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2019.2.185441

БАГАТОВИМІРНИЙ НЕО-ФАЗЗІ НЕЙРОН У МЕДИЧНОМУ ДІАГНОСТУВАННІ ХВОРОБ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ

Ірина Перова, Неля Мірошниченко

Анотація


В роботі проведено вибір типу нейро-фаззі мереж та можливостей їхнього використання для діагностування захворювань щитовидної залози: гіпертиреозу, гіпотиреозу та еутиреозу. Проведено вибір та удосконалення алгоритму навчання багатовимірного нео-фаззі нейрону та апробацію його роботи на клінічних медичних даних. Створено нативний додаток, який уможливлює використання багатовимірного нео-фаззі нейрону для завдань медичного діагностування із розрахунком  помилки при навчанні та тестування і візуалізацією медичних даних для кращого сприйняття інформації лікарем

Ключові слова


щитоподібна залоза; нео-фаззі нейрон; гіпертиреоз; медичні дані; гіпотиреоз; еутиреоз; синаптичні ваги

Повний текст:

PDF

Посилання


Kountchev R. Advancesin Intelligent Analysis of Medical Data and Decision Support Systems (Studiesin Computational Intelligence) / Kountchev R. andetc - Springer. – 2013. – 246 p.

Волкова Н.П. Щитовидная железа / Н.П. Волкова М.: Эксмо, 2016. – 127 с.

Генри М. Заболевания щитовидной железы / М. Генри, Кроненберг и др. – М.: РидЭлсивер, 2010. - 392 c.

Петунина Н. А. Болезни щитовидной железы / Н.А. Петунина, Л.В. Трухина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 222 c.

Пинский С. Б. Диагностика заболеваний щитовидной железы / С.Б. Пинский, А.П. Калинин, В.А. Белобородов. - Л.: Медицина, 2005. - 192 c.

Казьмин В.Д. Болезни щитовидной и около щитовидной желез / В.Д. Казьмин. - М.:Феникс, 2009. - 256 c.

Холмогоров, В. В. Все о заболева

ниях щитовидной железы и ее лечении / В.В. Холмогоров. - М.:Феникс, 2008. - 192 c.

Michael L. Raymer Knowledge discovery in medical and biological datesets using a hvbrid Baves classifier evolutionarv algorithm / Michael L. Raymer, Travis E. Doom, Leslie A. Kuhn, William F. Punch - 2003. – 54 p.

Azar A.T. Expert system based on neural fuzzy rules for thyroid diseases diagnosis / A.T Azar , A.E. Hassanien, T. Kim // Computer Science Artificial Intelligence. – 2012. – 1-12 p.

Мирошниченко Н.С., Перова И.Г. Медицинское диагностирование на основе нейросетевых технологий/ Н.С Мирошниченко, И.Г. Перова, // Прикладная радиоэлектроника: науч.-техн. журнал. – 2017. Том 16. № 1. – С. 46–50.

Тищенко А.К. Прогнозуюча нейрон-фаззі мережа на основі багатовимірного нео-файззі нейрона та її процедура навчання / А.К. Тищенко, І.П. Плісс, К.О. Шкурко // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2014. №2. – С. 120-125.

Mulesa P. Fuzzy Spacial Extrapolation Method Using Manhattan Metrics for Tasks of Medical Data Mining Computer Science and Information Technologies / P. Mulesa, I.Perova – Lviv, Ukraine. – 2015 – P. 104-106

Мірошниченко Н.С. Медицинское диагностирование сердечно-сосудистых заболеваний при помощи нейро-фаззисистемы / Н.С. Мірошниченко // ISM-2018 «Інформаційні системи та технології в медицині». – 2018. – 179 с.