Обкладинка журналу

Про журнал

Журнал "Біомедична інженерія і технологія" є науковим фаховим журналом категории В та публікує статті з інженерно-технічних знань, засобів і методів створення, вдосконалення та дослідження природних і штучних біологічних об’єктів, обладнання, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій і технічних систем діагностики, лікування, реабілітації та профілактики захворювань людини, а також програмно-інформаційні технології для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології та медицини, медичні інформаційні системи, медична робототехніка та нанотехнології, телемедицина.

Поточний номер

№ 14 (2024)
Опубліковано: 2024-05-14

Статті

Переглянути всі випуски

Вітаємо з виходом чотирнадцятого номера фахового, науково-практичного журналу «Біомедична інженерія і технології»! Ця публікація є результатом 16-річної співпраці Національної медичної академії імені О. Богомольця та НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», які разом створили перший в Україні міжвузівський медико-інженерний факультет та разом із більшістю технічних вузів України продовжують розвивати напрям «біомедичної інженерії». Завдяки спільним зусиллям провідних технічних вузів Києва, Харкова, Тернополя, Вінниці, Херсона, Маріуполя, Одеси за підтримки Міністерства освіти і науки України було відновлено втрачену професію "інженер-біомедик": стандарти освіти були розроблені та затверджені; розвинені кваліфікаційні характеристики, створені наукові школи, розвивається ринок праці. Засновано Всеукраїнську асоціацію інженерів-біомедиків та технологів. Накопичений значний потенціал для реформування охорони здоров'я, медичної промисловості та науки для розвитку нових сфер економіки. Біомедична інженерія визнана Радою Європи стратегічним напрямом економічного та соціального розвитку найбільш успішних держав. Поєднання традиційної медицини та точних наук є ознакою шостого технологічного етапу. Ми є свідками та учасниками фантастичних досягнень світової науки на перетині біології, медицини, математики, техніки та матеріалознавства. Наша основна мета - створити умови для того, щоб талановита молодь знаходила натхнення та можливість самореалізації у вітчизняних наукових колективах та відчувала переваги служіння своєму народові та власній державі. Випуски цього журналу базуються на матеріалах науково-дослідної роботи викладачів та студентів. Його систематичне видання має стати основою для формування вітчизняного інформаційного простору для об’єднання передових наукових шкіл медичної та інженерної галузі. Запрошуємо Вас до співпраці у вирішенні питань, які значно підвищать ефективність, безпеку та якість охорони здоров’я, сприятимуть відродженню вітчизняного виробництва медичного обладнання та біоматеріалів, створенню найсучасніших технологій медичної інженерії та біоінженерії на основі трансляції медицини