Рецензенти журналу

 

 

Біомедична інженерія і технологія

Науково-технічний фаховий журнал                                      Адреса  редакції:

ISSN (Print) 2617-8974                                                                    03056, м.Київ,

ISSN (Online) 2707-8434                                                                              вул. А. Янгеля 16/2.

Головний редактор професор, д.мед.н. Максименко В.Б.                  Тел.: (044) 204-85-74

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________

 

СПИСОК РЕЦЕНЗЕНТІВ ЖУРНАЛУ

 

ПІБ

Науковий ступінь, звання

Місце роботи, посада

1

Лебедєв Олексій Володимирович

д.т.н., професор

 

професор кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського

2

Дубко Андрій Григорович,

 

к.т.н, ст.н.с.

доцент кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського;

ст.н.с. інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ

3

Максименко Віталій Борисович

 

д.м.н., професор

декан факультету біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського;

заступник директора з наукової роботи, Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМНУ

4

Орел Валерій Еммануїлович

д.б.н., професор

 

професор кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського;

завідувач науково-дослідної лабораторії, Національний інститут раку

5

Зубчук Віктор Іванович 

 

к.т.н., доцент

доцент кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського

6

Шликов Владислав Валентинович 

 

д.т.н., доцент

завідувач кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського

7

Беспалова Олена Ярославівна

 

к.б.н., доцент

доцент кафедри;

заступник завідувача кафедри трансляційної медичної біоінженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського

8

Тарасова Лариса Дмитрівна

 

к.т.н.

доцент кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського

9

Калашнікова Лариса Євгеніївна

 

к.б.н., доцент

доцент кафедри;

заступник декана з міжнародного співробітництва факультету біомедичної КПІ ім. Ігоря Сікорського

10

Сичик Марина Михайлівна

к.т.н.

доцент кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського

11

Вовянко Світлана Ігорівна

 

к.б.н.

доцент кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського

12

Соломін Андрій Вячеславович

 

к.ф.-м.н, доцент

доцент кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського

13

Козяр Василь Васильович  доцент

к.м.н.

доцент кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського

14

Антонова-Рафі Юлія Валеріївна

к.т.н., доцент, доцент кафедри

доцент кафедри біобезпеки та здоров’я людини КПІ ім. Ігоря Сікорського

15

Настенко Євген Арнольдович

д.б.н., к.т.н., професор

завідувач кафедри біомедичної кібернетики КПІ ім. Ігоря Сікорського;

завідувач відділом, Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України

16

Носовець Олена Костянтинівна

к.т.н., доцент

доцент кафедри біомедичної кібернетики КПІ ім. Ігоря Сікорського

17

Худецький Ігор Юліанович

д.м.н., професор

кафедри біобезпеки та здоров’я людини КПІ ім. Ігоря Сікорського;

ст.н.с. інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ

18

Галкін Олександр Юрійович

 

д.б.н., професор

завідувач кафедри трансляційної медичної біоінженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського

19

Білошицька Оксана Костянтинівна

к.т.н.

доцент кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського

20

Богомолов Микола Федорович

к.т.н., доцент

доцент кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

27.01.2020

 

 

Головний редактор                                                 Віталій МАКСИМЕНКО