Редакційна рада

Персональний склад редакційної ради

журналу «Біомедична інженерія і технологія»

(відповідно до наказу Про розвиток наукового журналу «Біомедична інженерія і технологія» від №НОН/24/23 27.01.23)

Голова редакційної ради:

Галкін Олександр Юрійович- голова редакційної ради, д.б.н., проф., декан факультету біомедичної інженерії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/0000-0002-5309-6099

Заступники голови редакційної ради:

Максименко Віталій Борисович, д.м.н. професор кафедри біомедичної інженерії, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

https://orcid.org/0000-0003-4747-2147

Шликов Владислав Валентинович, д.т.н., доц., завідувач кафедри біомедичної інженерії ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/0000-0001-8836-4658

Члени редакційної ради:

Орел Валерій Еммануїлович, д.б.н., професор кафедри біомедичної інженерії ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/0000-0002-6319-4215

Худецький Ігор Юліанович, д.м.н., проф., завідувач кафедри біобезпеки та здоров’я людини ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/0000-0003-0815-6950

Настенко Євген Арнольдович, д.б.н., проф., професор кафедри біомедичної кібернетики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/0000-0002-1076-9337

Беспалова Олена Ярославівна, к.б.н, доцент, заступник завідувача кафедри трансляційної медичної інженерії ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/0000-0003-1507-1445

Тарасова Лариса Дмитрівна, к.т.н., доцент кафедри біомедичної інженерії ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/0000-0002-3997-1635

Калашнікова Лариса Євгеніївна, доцент, к.б.н., доцент кафедри біомедичної інженерії, заступник декана ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/0000-0001-5816-134X

Дубко Андрій Григорович, к.т.н., доцент кафедри біомедичної інженерії  Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

https://orcid.org/0000-0001-6070-3945

Сичик Марина Михайлівна к.т.н., доцент кафедри біомедичної інженерії ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/0000-0003-0145-4744

Вовянко Світлана Ігоревна, к.б.н., доцент кафедри біомедичної інженерії ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/ 0000-0002-6889-3197

Соломін Андрій Вячеславович, к.фіз.-мат.н., доцент кафедри біомедичної інженерії ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/0000-0002-5226-8813

Антонова-Рафі Юлія Валеріївна, к.т.н., доц., доцент кафедри біобезпеки та здоров’я людини ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/0000-0002-9518-4492

Городецька Олена Костянтинівна, к.т.н, доцент кафедри біомедичної кібернетики ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/0000-0003-1288-3528

Білошицька Оксана Костянтинівна, к.т.н., старший викладач кафедри біомедичної інженерії, заступник декана ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/ 0000-0002-2901-9667

Богомолов Микола Федорович, к.т.н., доцент кафедри біомедичної інженерії ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/0000-0002-4351-527X

Голембіовська Олена Ігоревна, к.фарм.н, доцент кафедри трансляційної медичної інженерії ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/ 0000-0001-5531-5374

Мотроненко Валентина Василівна, к.т.н., ст.викладач кафедри трансляційної медичної інженерії ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/ 0000-0002-6122-4513

Луценко Тетяна Миколаївна, к.т.н., ст.викладач кафедри трансляційної медичної інженерії ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/ 0000-0002-6023-0428

Коваленко Олександр Сергійович, д.м.н., професор кафедри біомедичної кібернетики ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/ 0000-0001-7900-6226

Файнзільберг Леонід Соломонович, д.т.н., професор кафедри біомедичної кібернетики ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/0000-0002-3092-0794

Косякова Галина Василівна, с.н.с., в.о.завідувачки відділу біохімії ліпідів Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України. (за згодою).

https://orcid.org/ 0000-0002-1214-2044

Іващенко Сергій Миколайович, д.м.н, професор кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка. (за згодою).

https://orcid.org/ 0000-0003-0486-4589

Цанько Іван Іванович, к.м.н., старший викладач кафедри біобезпеки та здоров’я людини ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. (за згодою).

https://orcid.org/ 0009-0004-2451-3289

Куріло Сергій Миколайович, д.м.н., професор кафедри біобезпеки та здоров’я людини ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.(за згодою).

https://orcid.org/0000-0003-0734-0369

Сичов Сергій Олександрович, д.п.д., професор кафедри біобезпеки та здоров’я людини ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. (за згодою).

https://orcid.org/0000-0002-2148-8020

Глоба Олександр Петрович, д.п.д., професор кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Підільського національного університету імені Івана Огієнка. (за згодою).

https://orcid.org/0000-0003-4098-1598

Вихляєв Юрій Миколайович, д.п.д., професор кафедри біобезпеки та здоров’я людини ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. (за згодою).

https://orcid.org/0000-0001-8446-8070

Ковальова Ольга Володимирівна, к.м.н., доцент, в.о.завідувача кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету Запоріжська політехніка.

 https://orcid.org/0000-0002-7529-1629