Біомедична інженерія і технологія

Вітаємо з виходом в світ першого номера фахового, науково-практичного журналу «Біомедична інженерія і технологія»! Це видання є підсумком 15-річної співпраці НМУ ім. Олександра Богомольця та НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», які разом створили перший в Україні міжуніверситетський медико-інженерний факультет і разом з більшою частиною технічних університетів України продовжують розвивати напрямок «біомедична інженерія».

Завдяки спільним зусиллям провідних технічних університетів Києва, Харкова, Тернополя, Вінниці, Херсона, Маріуполя, Одеси, за підтримки МОН України, відновлена втрачена професія «інженер біомедичний»: розроблені і затверджені стандарти освіти; розроблені кваліфікаційні характеристики, створені наукові школи, розвивається ринок праці. Створена Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів. Накопичений вагомий потенціал для реформування охорони здоров’я, медичної промисловості і науки, для розвитку нових напрямків економіки.

Біомедична інженерія визнана Радою Європи стратегічним напрямком економічного і соціального розвитку найбільш успішних держав. Поєднання традиційної медицини і точних наук є ознакою шостого технологічного укладу.

Ми свідки і учасники фантастичних досягнень світової науки на перетині біології, медицини, математики, інженерії і матеріалознавства.

Наша головна мета – створення таких умов, щоб талановита молодь знаходила натхнення і можливість самореалізації у вітчизняних наукових колективах і відчувала переваги служіння власному народу і власній Державі.

Перший номер цього журналу сформований на матеріалах науково-дослідних робіт магістрів – випускників 2018 р. Його систематичне видання має стати фундаментом для формування вітчизняного інформаційного простору для об’єднання передових наукових шкіл медико-інженерної галузі.

Запрошуємо до співпраці у вирішенні питань, які значно підвищать ефективність, безпечність і якість охорони здоров’я, сприятимуть відродженню вітчизняного виробництва медичної техніки і біоматериалів, створенню найсучасніших медикоінженерних і біоінженерних технологій на засадах трансляційної медицини.


Зображення домашньої сторінки журналу