Редакційна колегія

Редакційна колегія журналу
«Біомедична інженерія і технологія»

Головний редактор – голова редакційної колегії:
Віталій Максименко, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Заступник головного редактора – заступник голови редакційної колегії:
Ярослав Цехмістер, Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця (за згодою).

Члени редакційної колегії:
Катерина Амосова, Українська асоціація кардіологів (за згодою).
Олександр Галкін, КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Олександр Азархов, Приазовський державний технічний університет
(за згодою).
Юлія Антонова-Рафі, КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Тетяна Борисова, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
(за згодою).
Ганна Бойко, КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Олександр Бесараб, КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Олена Висоцька, Харківський національний університет радіоелектроніки
(за згодою).
Олена Городецька, КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Наталія Дорош, Львівський національний медичний університет
iмені Данила Галицького (за згодою).
Олексій Дуган, КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Ігор Місула, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.
Горбачевського (за згодою).
Анатолій Орлов, КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Євген Настенко, КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Таїсія Рижкова, Державний біотехнологічний університет (за згодою).
Валентин Савченко, Київський університет імені Бориса Грінченка
(за згодою).
Леонід Суходуб, Сумський державний університет (за згодою).
Ігор Худецький, КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Владислав Шликов, КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Богдан Яворський, Тернопільський національний технічний університет
імені Івана Пулюя (за згодою).
Peter Kneppo, Czech Technical University in Prague, Czech Republic
(за згодою).
Sehyung Park, Seoul National University, Republic of Korea (за згодою).
Oleksandra Hotra, Politechnika Lubelska, Poland (за згодою).
Filip Górski, Poznan University of Technology, Poland (за згодою).
Walery Zukow, Nicolaus Copernicus University, Poland (за згодою).
Ewa Kleszczewska, Szczepanik State Vocational College in Suwałki, Poland
(за згодою).
Ganushchak Yuri, Maastricht University, Netherlands (за згодою).
Simon Kaja, Loyola University of Chicago, U.S.A. (за згодою).
Yves Fromes, Sorbonne Université, France (за згодою).
Teofil Jesionowski, Poznan University of Technology, Poland (за згодою).