Редакційна колегія

Персональний склад редакційної колегії журналу

«Біомедична інженерія і технологія»

(відповідно до наказу Про розвиток наукового журналу «Біомедична інженерія і технологія» від №НОН/24/23 27.01.23)

Головний редактор – голова редакційної колегії:

Максименко Віталій Борисович, д.м.н. професор кафедри біомедичної інженерії, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

https://orcid.org/0000-0003-4747-2147

Заступник головного редактора – заступник голови редакційної колегії:

Цехмістер Ярослав Володимирович, д.п.н., чл.-кор. НАПН України, директор Українського медичного ліцею національного медичного університету імені О.О. Богомольця (за згодою).

https://orcid.org/0000-0002-7959-3691

Члени редакційної колегії:

Амосова Катерина Миколаївна, д.м.н., проф., чл.- кор. НАМН України,

Українська асоціація кардіологів (за згодою).

https://orcid.org/0000-0002-4570-9510

Галкін Олександр Юрійович- голова редакційної ради, д.б.н., проф., декан факультету біомедичної інженерії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/0000-0002-5309-6099

Азархов Олександр Юрійович, д.м.н., проф., завідувач кафедри біомедичної інженерії Приазовського державного технічного університету, Маріуполь, Україна. (за згодою).

https://orcid.org/0000-0003-2085-4786

Антонова-Рафі Юлія Валеріївна, к.т.н., доц., доцент кафедри біобезпеки та здоров’я людини ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/0000-0002-9518-4492

Борисова Тетяна Олександрівна, д.б.н., проф., завідувач відділу нейрохімії, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук Україн(за згодою).

https://orcid.org/0000-0002-6533-1420

Бойко Ганна Леонідівна, к.п.н., доцент, завідуюча кафедрою технологій оздоровлення і спорту ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Бесараб Олександр Борисович, к.т.н., доцент в.о. завідувача кафедри трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/0000-0002-2087-6953

Висоцька Олена Володимирівна, д.т.н., проф., професор кафедри інформаційних управляючих систем Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна (за згодою)

https://orcid.org/0000-0003-3723-9771

Городецька Олена Костянтинівна, к.т.н, доцент кафедри біомедичної кібернетики ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/0000-0003-1288-3528

Олексій Дуган, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Ігор Місула, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського (за згодою).

Орлов Анатолій Тимофійович, к.т.н., доц., доцент кафедри мікроелектроніки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

http://orcid.org/0000-0003-3770-9307

Настенко Євген Арнольдович, д.б.н., проф., професор кафедри біомедичної кібернетики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/0000-0002-1076-9337

Таїсія Рижкова, Державний біотехнологічний університет (за згодою).

Валентин Савченко, Київський університет імені Бориса Грінченка

(за згодою).

Суходуб Леонід Федорович, д. фіз.-мат. н., проф., член-кор. НАН України,

завідувач кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії Сумського Державного університету, Україна. (за згодою).

https://orcid.org/0000-0002-1559-0475

Худецький Ігор Юліанович, д.м.н., проф., завідувач кафедри біобезпеки та здоров’я людини ФБМІ Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/0000-0003-0815-6950

Шликов Владислав Валентинович, д.т.н., доц., завідувач кафедри біомедичної інженерії ФБМІ Національного технічного університету УкраїниКиївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

https://orcid.org/0000-0001-8836-4658

Яворський Богдан Іванович, д.т.н., проф., професор кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Україна. (за згодою).

https://orcid.org/00000-0003-4215-1176

Peter Kneppo, Doctor of Technical Sciences, Professor, Czech Technical University in Prague, Prague, Czech Republic(за згодою).

https://orcid.org/0000-0002-4786-1698

Sehyung Park, Ph.D., Associate Professor, Seoul National University, Korea(за згодою).

https://orcid.org/0000-0003-4484-4216

Oleksandra Hotra, Ph.D., Associate Professor, Department of Electronics and Information Technology, Politechnika Lubelska, Lublin, Poland (за згодою).

https://orcid.org/0000-0003-2074-347X

Filip Górski, assistant professor Faculty of Mechanical Engineering and Management, Poznan University of Technology, Poznan, Poland (за згодою).

https://orcid.org/0000-0001-8548-2544

Walery Zukow, Faculty of Earth Sciences, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland (за згодою).

http://orcid.org/0000-0002-7675-6117

Ewa Kleszczewska, Prof. Edward F. Szczepanik State Vocational College in Suwałki, Poland (за згодою).

https://orcid.org/0000-0001-8163-1477

Ganushchak Yuri, Ph.D., Maastricht University, Maastricht, Netherlands (за згодою)

https://orcid.org/0000-0002-7304-0949

Simon Kaja, Ph.D., Associate Professor, Loyola University of Chicago, Chicago, U.S.A. (за згодою).

https://orcid.org/0000-0001-6878-521X

Yves Fromes, Ph.D., Professor, Inserm, Paris, France (за згодою).

https://orcid.org/0000-0002-6792-9549

Teofil Jesionowski, Ph.D., Professor, Politechnika Poznanska, Poznan, Poland(за згодою).

https://orcid.org/0000-0002-7808-8060