Редакційний штат

Головний редактор:

В.Б. Максименко, д.м.н. проф. 

Заступник головного редактора

Я.В. Цехмістер, чл.-кор. НАПН України

Редакційна колегія:

О.Ю. Азархов, д.м.н., проф.

К.М. Амосова, д.м.н., проф., чл.-кор. НАМН України

Ю.В. Антонова-Рафі, к.т.н., доц.

О.Б. Бесараб, к.т.н., доц.

Г.Л. Бойко, к.п.н., доц.

Т.О. Борисова, д.б.н., проф.

О.В. Висоцька, д.т.н., проф.

О.Ю. Галкін, д.б.н., проф.

О.К. Городецька, к.т.н., доц.

Н.В. Дорош, к.т.н., доц.

О.М. Дуган, д.б.н., проф.

І.Р. Місула, д.м.н., проф.

А.Т. Орлов, к.т.н., доц.

Є. А. Настенко, д.б.н., проф.

Т.М. Рижкова, д.т.н., проф.

В.М. Савченко, д.м.н., проф.

Л.Ф. Суходуб, д.фіз.-мат.н., проф.

І.Ю. Худецький, д.м.н., проф.

В.В. Шликов, д.т.н., доц.

Б.І. Яворський, д.т.н., проф.

Peter Kneppo, DrSc., Prof. dr.h.c., Fellow IAMBE (Czech)

Sehyung Park, Ph. D., (Korea)

Oleksandra Hotra, Ph. D. (Poland)

Filip Górski, assistant professor (Poland)

Walery Zukow (Poland)

Ewa Kleszczewska, Prof. (Poland)

Ganushchak Yuri, Ph. D., (The Netherlands)

Simon Kaja, Ph. D., As. Prof (U.S.A.)

Yves Fromes, Ph. D., Prof. (France)

Teofil Jesionowski, Ph. D., Prof. (Poland)

Відповідальний секретар

Ю.В. Антонова-Рафі, к.т.н., доц.