Про журнал

Галузь та проблематика

Галузь журналу "Біомедична інженерія і технологія" -  спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" та 163 "біомедична інженерія".

Процес рецензування

Редакція журналу практикує сліпе рецензування. Цей процес передбачає наступне.

- Всі рукописи спочатку розглядаються редакторами, на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам журналу.

- Після рішення редакторів представлені рукописи направляються зовнішньому експерту, працюючому у відповідній області. Рукопис проходить сліпе рецензування: ні автори, ні рецензент не знають один одного.

- Коментарі рецензентів передаються авторам разом з можливою рекомендацією до перегляду рукопису. Редактор повідомляє авторам, чи прийнято рукопис таким, що не вимагає перегляду, або авторам надається можливість переробити рукопис і представити його знову, або ж рукопис відхиляється.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Періодичність публікації

Періодичність видання - 4 номери на рік

Дотримання міжнародних стандартів видавничої етики

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» як видавець наукового журналу «Біомедична інженерія і технологія» підтримує політику Elsevier, спрямовану на дотримання принципів етики публікації та визнає принципи, розроблені Комітетом з питань етики публікації (COPE). Крім того, журнал керується Кодексом честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Ми заохочуємо Редакторів, авторів та рецензентів працювати у відповідності до Кодексу поведінки, прийнятого COPE. Ми засуджуємо плагіат у всіх його формах; ми вважаємо плагіат неетичним і неприйнятним. Ми вживаємо заходів щодо виявлення плагіату. Видаючи журнал, ми дотримуємось відповідних законів та нормативно-правових актів щодо захисту прав інтелектуальної власності та авторських прав. Журнал приймає лише статті, раніше не опубліковані. Рукописи, подані до журналу, підлягають обов'язковій рецензії. Редакція постійно працює над удосконаленням журналу.

Перевірка матеріалів на плагіат

Перевірка матеріалів на плагіат здійснюється за допомогою сервісу UnichecK. (https://unicheck.com/uk-ua). , який допомагає підвищити якість оригінальних текстів, а не просто вказує на текстові збіги

Історія журналу

Журнал "Біомедична інженерія і технологія" започатковано у 2018 році завдяки спільним зусиллям провідних технічних університетів Києва, Харкова, Тернополя, Вінниці, Херсона, Маріуполя, Одеси, за підтримки МОН України, відновлена втрачена професія «інженер біомедичний»: розроблені і затверджені стандарти освіти; розроблені кваліфікаційні характеристики, створені наукові школи, розвивається ринок праці. Створена Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів. Накопичений вагомий потенціал для реформування охорони здоров’я, медичної промисловості і науки, для розвитку нових напрямків економіки.

Біомедична інженерія визнана Радою Європи стратегічним напрямком економічного і соціального розвитку найбільш успішних держав. Поєднання традиційної медицини і точних наук є ознакою шостого технологічного укладу. Ми свідки і учасники фантастичних досягнень світової науки на перетині біології, медицини, математики, інженерії і матеріалознавства.

Наша головна мета – створення таких умов, щоб талановита молодь знаходила натхнення і можливість самореалізації у вітчизняних наукових колективах і відчувала переваги служіння власному народу і власній Державі.