Про журнал

 

Журнал "Біомедична інженерія і технологія" включено до Переліку наукових фахових видань України за галузями науки, спеціальностями:

- технічні, спеціальність 122 - Наказ МОН від 02.07.2020 № 886;
- технічні, спеціальність 163 - Наказ МОН  від 24.09.2020 № 1188;
- біологічні, спеціальність 091 - Наказ МОН від 23.12.2022 № 1166

Засновник і видавець журналу

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Періодичність публікації

Періодичність видання - 4 номери на рік

Мова публікацій

Українська та англійська.

Процес рецензування

Редакція журналу практикує сліпе рецензування. Цей процес передбачає наступне.

- Всі рукописи спочатку розглядаються редакторами, на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам журналу.

- Після рішення редакторів представлені рукописи направляються зовнішньому експерту, працюючому у відповідній області. Рукопис проходить сліпе рецензування: ні автори, ні рецензент не знають один одного.

- Коментарі рецензентів передаються авторам разом з можливою рекомендацією до перегляду рукопису. Редактор повідомляє авторам, чи прийнято рукопис таким, що не вимагає перегляду, або авторам надається можливість переробити рукопис і представити його знову, або ж рукопис відхиляється.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Дотримання міжнародних стандартів видавничої етики

Видавець підтримує політику Elsevier, спрямовану на дотримання принципів етики публікації та визнає принципи, розроблені Комітетом з питань етики публікації (COPE). Крім того, журнал керується Кодексом честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Ми заохочуємо Редакторів, авторів та рецензентів працювати у відповідності до Кодексу поведінки, прийнятого COPE. Ми засуджуємо плагіат у всіх його формах; ми вважаємо плагіат неетичним і неприйнятним. Ми вживаємо заходів щодо виявлення плагіату. Видаючи журнал, ми дотримуємось відповідних законів та нормативно-правових актів щодо захисту прав інтелектуальної власності та авторських прав. Журнал приймає лише статті, раніше не опубліковані. Рукописи, подані до журналу, підлягають обов'язковій рецензії. Редакція постійно працює над удосконаленням журналу.

Політика архівування

Журнал архівується на сайті видання, також електронна версія журналу наявна у в багатьох бібліотеках світу.

Політика самоархівування

Журнал підтримує самоархівування - розміщення автором безкоштовного примірника електронного документа у Всесвітній мережі з метою забезпечення відкритого доступу до нього.

Політика корегування і відкликання статей

Автору необхідно переконатися, що його стаття відповідає зазначеним вимогам, оскільки, за наявності порушень, редакція буде діяти відповідно до настанов COPE, які можуть стати підставою для прийняття одного з таких рішень:

надсилання повідомлення про необхідність коригування поданих матеріалів;

відмова в публікації;

відкликання опублікованої роботи.

Політика авторського права

Автори залишають за собою право на авторство статті та передають журналу право першої публікації своєї праці на умовах ліцензійного договору на використання твopу, яка дає змогу іншим особам вільно поширювати цю опубліковану працю з обов’язковим посиланням на авторів оригіналу та першу публікацію статті в цьому журналі.

Політика авторства

Ми дозволяємо автору (авторам) зберігати авторські права без будь-яких обмежень.

Ми дозволяємо авторам (-ям) зберігати права публікації без будь-яких обмежень.

Політика поширення даних

Ми заохочуємо авторів до розповсюдження опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Політика щодо біоетики та інформованої згоди

Інформована згода вважається одним з найважливіших вимог сучасної біомедичної етики відповідно до міжнародних норм. При проведенні досліджень на людях автори надають усі подробиці етичної відповідності й наявності дозволів щодо проведення таких досліджень у рукописі.

Перевірка матеріалів на плагіат

Перевірка матеріалів на плагіат здійснюється за допомогою сервісу UnichecK. (https://unicheck.com/uk-ua). , який допомагає підвищити якість оригінальних текстів, а не просто вказує на текстові збіги.

Інформація про тип ліцензії, яка визначає правові основи використання контенту, та власника авторських прав вказані для кожної статті на сайті Creative Commons: CC BY-NC-SA 4.0 Міжнародна. За цією ліцензією можна змінювати, адаптувати та використовувати роботу з некомерційною метою, із зазначенням автора оригінального твору та ліцензуванням нових робіт на ідентичних умовах.

Перелік баз і каталогів, де індексується видання

scholar.google https://scholar.google.com/scholar?as_ylo=2023&q=source:%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0+source:%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F+source:%D1%96+source:%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F&hl=ru&as_sdt=0,5

BASE з 2018 року https://www.base-search.net/Search/Results?type=all&lookfor=Biomedical+engineering+and+technology&ling=0&oaboost=1&keepFilters=1&filter%5B%5D=f_dcyear%3A%222018%22&filter%5B%5D=f_dccollection%3A%22fturanojs%22&name=&thes=&refid=dcresen&newsearch=1

OpenAIRE з 2018 року https://explore.openaire.eu/search/advanced/dataproviders?collectedFrom=%22openaire____%253A%253A4665714c9702c6ffaf1757d475d716c6%22&cl=and

WorldCat з 2018 року https://www.worldcat.org/search?q=n2%3A2707-8434

Історія журналу

Журнал "Біомедична інженерія і технологія" започатковано у 2018 році завдяки спільним зусиллям провідних технічних університетів Києва, Харкова, Тернополя, Вінниці, Херсона, Маріуполя, Одеси, за підтримки МОН України, відновлена втрачена професія «інженер біомедичний»: розроблені і затверджені стандарти освіти; розроблені кваліфікаційні характеристики, створені наукові школи, розвивається ринок праці. Створена Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів. Накопичений вагомий потенціал для реформування охорони здоров’я, медичної промисловості і науки, для розвитку нових напрямків економіки.

Біомедична інженерія визнана Радою Європи стратегічним напрямком економічного і соціального розвитку найбільш успішних держав. Поєднання традиційної медицини і точних наук є ознакою шостого технологічного укладу. Ми свідки і учасники фантастичних досягнень світової науки на перетині біології, медицини, математики, інженерії і матеріалознавства.

Наша головна мета – створення таких умов, щоб талановита молодь знаходила натхнення і можливість самореалізації у вітчизняних наукових колективах і відчувала переваги служіння власному народу і власній Державі.