DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2018.1(1).152110

Моделювання ніжки ендопротеза тазостегнового суглоба та визначення оптимального типу фіксації

Ю.С. Міщенко, О.Я. Беспалова

Анотація


Ендопротезування кульшового суглоба є широко поширеним способом лікування захворювань опорно- рухового апарату. Заміна хворого суглоба на штучний дозволяє усунути або значно зменшити больовий синдром, та відновити рух в суглобі.

У багатьох випадках ненадійність ендопротеза викликана його розхитуванням. Ризик розхитування зростає пропорційно давності операції, і в даний час дана проблема не має будь-якого технічного рішення. Згідно біомеханічної гіпотези основною причиною розхитування ендопротеза є неадекватність функціональних напружень, які діють на кістку в системі кістка-імплантат при фізіологічних навантаженнях. Неправильно підібраний матеріал та тип фіксації ніжки, може прискорити розхитування при збільшенні навантажень на неї.

В роботі проведено дослідження навантажень на ніжку тазостегнового ендопротеза, в залежності від ваги пацієнта та типу фіксації імплантату в кістковій тканині. Дослідження було проведено на моделі титанової ніжки, створеної у просторі SolidWorks.

Показано що існує відмінність у перерозподілі навантаження на стегнову компоненту протеза при різних типах фіксації ніжки для пацієнтів з різною вагою.

В результаті дослідження було встановлено, що при дистальній фіксації навантаження на протез зростає більш стрімко, та має більше значення ніж при проксимальній фіксації, що може стати причиною швидшого розхитування ніжки.

Ключові слова


Ендопротез; тазостегновий суглоб; проксимальний тип фіксації; дистальний тип фіксації; моделювання кульшового суглоба; матеріали для протезування; вагове навантаження на тазостегновий ендопротез

Повний текст:

PDF

Посилання


Значення розподілу напруг в кістковій тканині навколо компонентів ендопротеза тазостегнового суглоба для стабільної фіксації імпланта / [М. А. Корж, О. В. Танькут, В. А. Філліпенко та ін.]. // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр.. – №137. – С. 110–118.

Тихолов Р. М. Стегнові компоненти ендопротеза цементної фіксації [Електронний ресурс] / Р. М. Тихолов, В. М. Шаповалов // РНИИТО им. Р.Р. Вредена. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://medbe.ru /materials/endoprotezirovanie /bedrennye-komponenty-endoproteza-tsementnoy-fiksatsii

Эндопротезированиетазобедренногосустава: отзывыпациентов о реабилитации [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресусу:http://sustav.info/lechim/hirurg/endoprotezirovanie-tazobedrennogo-sustava-otzyvy.html.

Середа А. П. Який ендопротез кульшового суглоба найкращий? Як вибрати ендопротез кульшового суглоба? [Електронний ресурс] / А. П. Середа // Сайт клиники травматологии и ортопеди Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://travmaorto.ru/264.html.

Как устроен эндопротез? [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://med.vesti.ru/articles/zabolevaniya/kak-ustroen-endoprotez/.

Ендопротезування кульшового суглоба [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://ortoped.sumy.ua/ru/endoprotezuvannya-kulshovogo-sugloba/.

Тихолов Р. М. Дизайн бедренного компонента ендопротеза безцементної фіксації [Електронний ресурс] / Р. М. Тихолов, В. М. Шаповалов. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://bone-surgery.ru/view/dizajn_bedrennogo_komponenta_endoproteza_bescementnoj_fiksacii.

Эндопротез тазобедренного сустава индивидуальный підбор модели и материала для пациента [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://ortoped-klinik.com/orthopedic-services/osteoarthritis-of-the-hip/modeli-endoprotezov-tazobedrennogo-sustava.html.

Шипша В. Г. Титанові сплави [Електронний ресурс] / В. Г. Шипша – Режим доступу до ресурсу: http://www.naukaspb.ru/spravochniki/Demo%20Metall/3_17.htm.

Костное ремоделирование [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://surgeryzone.net/info/info-travmatologia/kostnoe-remodelirovanie.html.

Различия бесцементного и цементного эндопротезирования тазобедренного сустава [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://msk-artusmed.ru/razlichiya-bestsementnogo-i-tsementnogo-endoprotezirovaniya-tazobedrennogo-sustava/.

Тихолов Р. М. Биомеханика тазобедренного сустава [Електронний ресурс] / Р. М. Тихолов, В. М. Шаповалов // РНИИТО им. Р.Р. Вредена. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://bone-surgery.ru/view/biomehanika_tazobedrennogo_sustava.

Дутчак Ю. В. Біомеханіка / Ю. В. Дутчак. – Хмельницький, 2013. – 19 с.