DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2018.1(1).152113

Аудіокорекція центральних механізмів регуляції функції дихання у дітей з бронхообструктивним синдромом

К.О. Бойчик, Л.Є. Калашнікова, С.І. Толкач

Анотація


В статті запропоновано розробку методики для  покращеннябронхіальної прохідності у  дітей з бронхообструктивним синдромом за допомогою впливу аудіосигналу.Обрано три мелодії  різного компонентного складу, а саме: шум океану, колискову та  уривок з «Чарівної флейти» Моцарта.Надалі здійснено аналіз їх амплітудно-частотних характеристик (АЧХ) за допомогою середовища Matlab, що дало змогу побачити відмінності АЧХ підібраних аудіосигналів.Для цього  використовували функцію перетворення Фур’є, яка є математичною основою спектрального аналізу сигналів.Було виявлено, що для колискової характерна відсутність високочастотного компонента, а в двох інших мелодіях він  наявний і проявляється з  невисокою амплітудою.

В роботі застосовувалися такі методи діагностики, як спірографія та електроенцефалографія, для реєстрації оцінки функціонального стану пацієнтів.Обрано декілька показників спірографії, що є найінформативнішими при виявлені бронхообструктивного синдрому, основні з яких:  ОФВ1 та індекс Тіффно.Встановлено їх покращення під впливом  музики і, відповідно до цього, підвищенняхарактеристик  біоелектричної активності мозку. Аналізуючи зміну  абсолютної спектр-потужності ЕЕГ-ритмів,прослідкували реактивність мозку. Отримали, що зазначений показник найбільше підвищився в  альфа-ритму. Для об'єктивізації оцінки електроенцефалограми було введено інтегральний індекс активності мозку,завдяки якому можливо простежити вклад головних хвильових ритмів відносно повільнохвильової складової ЕЕГ. Виявлено, що обраний коефіцієнт покращився у більшої частини обстежених.

Запропонована методика зможе використовуватися з метою зменшення медикаментозного впливу та  підвищення ефективності профілактичних й  лікувальних процесів.


Ключові слова


Бронхообструктивний синдром; музикотерапія; “ефект Моцарта”; спірографія; електроенцефалографія; перетворення Фур’є

Повний текст:

PDF

Посилання


Ісаев Д.Н. Психосоматичні розлади у дітей / Д.М. Ісаєв. СПб: Изд-во: «Пітер», 2016. – 512 с.

Крижанівський Г.Н. Патологічні інтеграції в нервовій системі / Г.Н. Крижанівський // Бюл. експери. біології і медицини. – 2014. – Т. 129, №2. –С. 124-128.

Юлишь Е.И., Сорока. Ю.А., Чернышева О.Е. О факторах риска развития бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста // Журнал “Здоровьеребёнка». – 2015. – Т. 6, № 41. – 58с.

Александр Федорович Белко. Музыка для восстановления. Сборник по музыкотерапии. Книга первая/А.Ф. Белко. – 2017. –340с.– ISBN 978-5-4483-8766-1.

Дворецкий Л. И. Музыка и медицина. Размышления врача о музыке и музыкантах. М.: МЕДпресс-информ, 2014.

Функціональні методи дослідження органів дихання у дітей. Пневмотахометрія: навчально-методичний посібник / Охотнікова О.М., Ткачова Т.М., Руденко С.М. – К., ВБ «Аванпост-Прим», 2014. – 95с.

Довідник з дитячої пульмонології / Науково-методичне видання // Антипкін Ю.Г., Лапшин В.Ф., Уманець Т.Р. – К.:ТОВ «Доктор-Медіа», 2011. – 254с.

Конарева И. Н. Изменения электроэнцефалограммы и эмоционального состояния под влиянием прослушивания музики / Конарева И. Н. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». – 2017. – С. 40–47.

Овчинникова Т.С., Изучение влияния музыкальных ритмов на человека / Овчинникова Т.С., Кузнецова Т.Г., Горбачева М.В. // Музыкальная психология и психотерапия № 4, 2014. – С. 41–45.

Мясникова Н.В. Быстрое преобразование Фурье на основе времяимпульсной модуляции сигнала//Датчики и системы. – 2000. –№2. – С.47-53

Павлейно М.А., Ромаданов В.М.Спектральныепреобразования в MATLAB Учебно-методическое пособие// СПб. – 2017. –160 с.

Болезни органов дыхания: Руководство по внутренним болезням. / Под ред. Н.Р. Палеева. – М.: Медицина, 2000. – С.47-59, 74-75.

Изнак А.Ф., Изнак Е.В. Количественные и топографические ЭЭГ-корреляты дисфункции некоторых мозговых систем при психических расстройствах // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Количественная ЭЭГ и нейротерапия». — СПб.: Человек и здоровье, 2007. — С. 41.

Острова Т.В., Черній В.І., Шевченко А.І. Алгоритм діагностики реактивності ЦНС методами штучного інтелекту. — Донецьк: Международный неврологический журнал. — 2007. — № 2. — С. 2-11.