DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2018.1(1).152115

Захист міокарда при операціях на відкритому серці

В.В. Шликов

Анотація


Метод гіпотермічного захисту міокарда займає важливе місце при корекції неускладнених пороків серця, а пригнічення метаболізму і зниження потреб міокарда в кисні при низькій температурі є основним кардіопротекторним фактором, який забезпечує захист міокарда в умовах штучного кровообігу. У даній статті описані існуючі методи захисту міокарда та інтегральні показники для повноцінного захисту міокарда при операціях на відкритому серці. Представлені температурні характеристики міокарда і фактори, які визначають ступінь ішемічних ушкоджень міокарда при гіпотермії серця. Запропоновано спосіб неінвазивного вимірювання температури серця в умовах штучного кровообігу. Для оцінки даних зміни температури на поверхні міокарда в умовах штучного кровообігу пропонується використовувати термографічні камери, які працюють у діапазоні частот 7,5-13 мкм і мають температурну чутливість не нижче 0,5°С.

Ключові слова


Захист міокарда; гіпотермія; штучний кровообіг; термографія; розподіл температури

Повний текст:

PDF

Посилання


Кузнецов С.В., Давыденко В.В., Мочалов О.Ю., Дойников Д.Н., Лапшин А.С., Грицаенко Д.П. Защита миокарда при операциях на “открытом” сердце / Под редакцией доктора медицинских наук, профессора В.В. Гриценко / Санкт-Петербург: СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. – 2009. – c. 42

Kirklin J.W., Barratt-Boyes B.G. Myocardial management during cardiac surgery with cardiopulmonary bypass // Kirklin J.W., Barratt-Boyes B.G. Cardiac surgery. – 2-nd ed. – New York: Churchill Livingstone Ins, 1993. Ch.3. – P.129 – 167.

Локшин Л.С, Лурье Г.О., Дементьева И.И. Защита миокарда при операциях на открытом сердце / Локшин Л.С, Лурье Г.О., Дементьева И.И. Искусственное и вспомогательное кровообращение в сердечно-сосудистой хирургии: Практическое пособие. - Москва, 1998. - Гл. 7. - С 120 – 131.

Кузнецов С.В., Гриценко В.В., Дойников Д.Н. Сравнительная оценка миокардиальной протекциихолодовой и тепловатой кровяной кардиоплегии при операциях на открытом сердце // С. В. Кузнецов, В. В. Гриценко, Д. Н. Дойников и др.// Достижения и перспективы хирургии в СПбГМУ 2008. – С38 – 40.

Mentzer R.Mi Jr, Jahania M.Si, Lasley R.Di Myocardial Protection. Cohn Lh, ed. Cardiac Surgery in the Adult. New York: McGraw-Hill, 2008: 443 – 464.

Buckberg G.D., Brazier J.R., Nelson R.L., et al. Studies of the effects of hypothermia on regional myocardial blood flow and metabolism during cardiopulmonary bypass. I. The adequately perfused beating, fibrillating, and arrested heart. J Thorac Cardiovasc Surg 1977; 73: 87 – 94.

Gravlee G.P., Davis R.F., Kurusz M., Utley J.R. Cardiopulmonary Bypass: Principles and Practice, 2nd ed. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2000.

Максименко В.Б. Кардиоанестезиология, искусственное кровообращение, защита миокарда.// В.Б. Максименко и др. Киев. 2007. – С. 241.

Hayashida N., Ikonomidis J.S., Weisel R.D., et al. The optimal cardioplegic temperature. Ann Thorac Surg 1994; 58: 961 – 971.

Муравйов О.В., Назарчук О.О., Шликов В.В., Максименко В.Б. Світлосильний атермалізований об'єктив для інфрачервоної області спектра. Патент на корисну модель №118184, 25.07.2017, бюл. №14, заявка u201701404 від 14.02.2017 URL: http://base.uipv.org/searchINV/getdocument.php?claimnumber=u201701404&doctype=ou

Максименко В.Б., Шлыков В.В., Данилова В.А. Отображение тепловых неоднородностей для последовательности изображений в видео термограмм / Вісник Національного технічного університету "ХПІ": збірник наукових праць Сер.: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків: НТУ "ХПІ", 2017. – № 19 (1241). – С. 42-47. – URL: http://mtsc.khpi.edu.ua/article/view/108075/108075-229239-1-PB.pdf

Шлыков В.В., Данилова В.А. Метод оценки скорости охлаждения и согревания сердца в условиях искусственного кровообращения // Наукові вісті НТУУ "КПІ", No 6(116) (2017). C 47 – 52. – URL: http://bulletin.kpi.ua/article/download/96276/pdf_279