DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2018.1(1).152463

Зв’язок когнітивної діяльності з характеристиками β – ритма під впливом аудіо стимулів різного компонентного складу

Г.Р. Овчаренко, Л.Є. Калашнікова, К.О. Александрова

Анотація


Одним з видів стимуляції розумової активності є прослуховування музики. На даний час у літературі відсутні відомості про залежність біоелектричної активності головного мозку в залежності від амплітудно – частотних характеристик звукового сигналу. Для аналізу ефективності музичної стимуляції розумової активності досліджували взаємозв’язок між коефіцієнтом концентрації уваги та електричною активністю мозку. Спектральний аналіз пікових частотних складових β та α – ритму ЕЕГ та дослідження просторового розподілу спектральної щільної потужності ЕЕГ свідчить про залежність електричних характеристик мозку від амплітудно частотних характеристик звукового сигналу. Встановлено, що музичні уривки з переважанням низькочастотного діапазону визивають підвищення спектральної щільності потужності α – ритму ЕЕГ. Музичні уривки з переважанням середніх частот визивають підвищення підвищення спектральної щільності потужності β – ритму ЕЕГ Дослідження виявило наявність оберненої залежності між динамікою вкладів β – ритмів та коефіцієнтом концентрації уваги. Вклади α - ритму змінювались прямо пропорційно до зміни коефіцієнту концентрації уваги


Ключові слова


Спектр частот; частотна характеристика; електроенцефалограма; спектральна щільність потужності; неокортекс; ритми ЕЕГ; електрична активність мозку; звукові коливання; коефіцієнт концентрації уваги; IBM SPSS Statistics

Повний текст:

PDF

Посилання


The effect of musical experience on hemispheric lateralization in musical feature processing / Kentaro Onoa, Akinori Nakamura, Kenji Yoshiyama [et al.] // Neuroscience Letters. – 2011. – P. 141–145.

Конарева И. Н. Изменения электроэнцефалограммы и эмоционального состояния под влиянием прослушивания музики / Конарева И. Н. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». – 2010.

– С. 40–47.

Соколова Л.В. Спектральные характеристики биоэлектрической активности мозга студентов при прослушивании аудиостимулов различного компонентно-структурного состава / М. А. Кунавин, Л. В. Соколова // Экология человека. – 2014. – №3. – 2 с.

Гарипова С. Р. Изучение физиологического влияния музыки на живые организмы / Гарипова С. Р., Басырова Э. // Анализ музыки в контексте задач музыкальной педагогики : Мат. научнопрактической конф.. – Уфа: Вагант, 2012. – С. 115–121 с.

Шпєнков O.O. Зміни електричної активності головного мозку під час прослуховування рок-музики із видозміненною частотною структурою / O.O. Шпєнков, С.В. Тукаєв, І.Г. Зима, С.А. Крижановський // Вісник Черкаського університету. Серія «Біологічні науки». – 2014. – С. 121-128.

The influence of background music on learning in the light of different theoretical perspectives and the role of working memory capacity / Lehmann JAM, Seufert T// Фронт Психолог . – 2017 – 1 с.

Гусева Е.И., Неврология: национальное руководство / Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова, В.И. Скворцовой, А.Б. Гехт // ГЕОТАР-МЕДИА, 2010 – c.174 – 175

Дьяконов В. П.,Современные методы Фурье-, вейвлетанализа сигналов. Контрольно-измерительные приборы и системы – 2009, № 2 – 25 с.

https://www.mathworks.com/

https://www.ibm.com/products/spss-statistics/

Штефан С. В., Статистичні методи досліджень/Штефан С. В.// Тексти лекцій для студентів Інституту журналістики, 1999 – 40 с.

Андронникова Е. А., Методы исследования восприятия, внимания и памяти. Руководство для практических психологов / Андронникова Е. А., Заика Е. В. // г. Харьков, 2011. – 161 с.

Выходец А.В., Справочник по радиовещанию / Захарин В.М., Рудый Е.М., В.И. Денисов, А.В. Выходец. – Київ: Техніка, 1981. – 18 с.

Данилова Н.Н. Физиология высшей нервной деятельности / Н.Н. Данилова, А.Л. Крилова. –Ростов, 2009. – 467 с.