ЦИФРОВИЙ СПІРОМЕТР

Автор(и)

  • Станіслав Володимирович Зубков Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Юрій Олегович Цибань Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-8974.2019.2.184717

Ключові слова:

функція зовнішнього дихання людини, спірометрія, вимірювання потоку повітря, трубка Піто, датчик тиску, DipTrace, Micro-Cap 9Pro

Анотація

Cпірометрія є одним з основних методів дослідження функції зовнішнього дихання. Захворювання дихальних шляхів та легеневої тканини в більшості випадках викликають зміну функціональних параметрів дихання. Таким чином досліджуючи функціональний стан респіраторної системи, можна отримати уявлення про характер паталогічного процесу в бронхах та легенях. На сьогоднішній день спірометрія є найбільш простим та розповсюдженим методом функціональної діагностики обструктивних захворювання легень, таких як астма. Але вивченню сучасним основам даного методу функціональної діагностики приділяється недостатньо уваги під час навчання студентів факультету біомедичної інженерії, через відсутність цифрових спірометрів у матеріально-технічній базі. Саме тому було вирішено створити цифровий спірометр, для навчальних і наукових потреб факультета. Для опанування студентами даного методу дослідження і отримання практичного досвіду роботи з цифровим спірометром

Посилання

Айсанов З.Р., Черняк А.В., Калманова Е.Н. Спирометрия в диагностике и оценке терапии хронической обструктивной болезни легких в обще врачебной практике. Пульмонология. 2014;(5):101-110

Ходош Э. М. Очерк по эволюции спирометрии / Эдуард Михайлович Ходош. // Газета "Новини медицини та фармації". – 2012. – №6.

Johnston R. TIMELINE [Електронний ресурс] / Richard Johnston – Режим доступу до ресурсу: https://www.pftforum.com/history/timeline/.

Физиология человека: В 3-х томах. Т.2. Пер. с англ./Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – 3-е изд. – М.:Мир, 2005. – 314 с., ил. ISBN 5-03-003576-1

Інструментальні методи дослідження функції зовнішнього дихання при захворюваннях бронхо-легеневої системи: (Метод, рекомендації) /Ю. М. Мостовий, Т. В. Константинович-Чічірельо, О. М. Колошко, Л. В. Распутіна; Вінниц. держ. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. Каф. пропедевтикивнутр. хвороб.— Вінниця, 2000.— 36 с

Анатомія та фізіологія з паталогією: підручник /[Я.І. Федонюк, К. С. Волков, В. Д. Волошин та ін.] ; за ред. Я. І. Федонюка, В.Д. Волошина. – 3-тє вид., допов. і випр. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. -676 с.

V.C. Moore. Spirometry: step by step [Електроннийресурс] / V.C. Moore. – 2012.

Spirometry: step by step / [M.R. Miller, J. Hankinson, V. Brusascoтаін.]. // European Respiratory Journal. – 2005.

Биомедицинская измерительная техника: Учеб. пособие для вузов/Jl.В. Илясов. — М.: Высш. шк., 2007. — 342 е.: ил.

Милн-Томсон Л. Теоретическая гидродинамика. Пер. с англ. под ред. Н. Н. Моисеева. – М.: Мир, 1964. – 660 с.

Standartization of Spirometry / Robert O. Crapo, John L. Hankinson, Charles Irvin таін.]. // American Thoratic Society. – 1994. – №152. – С. 1107–1136.

Спирометрия. Ее техническое обеспечение. Проблемы и перспективы / Е. И. Сокол [и др.] // Технічна електродинаміка = Technical electrodynamics. – 2008. – № 3. – С. 119-124.

Современное состояние технологии спирометрии / И. С. Мясный, В. А. Лопата, Л. В. Петренко, Ю. И. Лыховський // Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини. - 2013. - Т. 1, №1. - С. 66-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akprkl_2013_1_1_13

ГОСТ Р ИСО 26782-2016 Спирометры, предназначенные для измерения форсированого выдоха человека. Технические требования и методы испытаний.

Амелина М.А. Амелин С.А. Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap. Версия 9, 10. – Смоленск, Смоленский филиал НИУ МЭИ, 2012. – 617 с.,ил.

Чучалин А.Г., Айсанов З.Р., Чикина С.Ю., Черняк А.В., Калманова Е.Н. Федеральные клинические рекомендации Российского респираторного общества по использованию метода спирометрии. Пульмонология. 2014;(6):11-24.

Черняк А. В. СПИРОМЕТРИЯ: КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК И ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАНИЯ / А. В. Черняк, Г. В. Неклюдова. // Практическая пульмонология. – 2016. – №2. – С. 9.

Панфилов Ю. А. СПИРОМЕТРИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ / Ю. А. Панфилов, В. А. Луняков. // Земский врач. – 2017. – С. 6.

Cartwright, K. V.; E. J. Kaminsky (2013). "Finding the minimum input impedance of a second-order unity-gain Sallen-Key low-pass filter without calculus" (PDF). Lat. Am. J. Phys. Educ. 7 (4): 525–535.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-23

Номер

Розділ

Статті