ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АУДІОСИГНАЛІВ НА ПСИХОМОТОРНІ ПОКАЗНИКИ

Автор(и)

  • Катерина Берестюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Ганна Овчаренко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-8974.2019.2.184718

Ключові слова:

програмно-апаратний комплекс, частотна характеристика, функціональний стан ЦНС, психомоторні показники, теппінг-тест, звуковий стимул, фільтрація сигналу, діапазон частот, MATLAB, С#, wav формат, маніпулятор миша, інтерфейс

Анотація

Одним з важливих показників працездатності є функціональний стан ЦНС, на який суттєво впливають аудіостимули. Для аналізу цих впливів необхідно виділити у звуковому стимулі певні частотні діапазони та розробити оптимальний метод цього впливу.

На основі попередніх досліджень було обрано частотний діапазон, що чинить значущий вплив на зміни електричної активності головного мозку. У відповідності до цього діапазону було підібрано 5 аудіостимулів. В результаті дослідження було проаналізовано вплив усіх обраних стимулів на зміну електричної активності головного мозку. В ході роботи було прийнято рішення про необхідність більш детального аналізу досліджуваного діапазону частот та розробки відповідної методики дослідження.

З метою оцінки впливу звукових стимулів на функціональний стан ЦНС було розроблено програмно-апаратний комплекс. Для фільтрації аудіосигналів за заданими частотними діапазонами було використано програмне середовище MATLAB 2018. За допомогою мови програмування С# було розроблено програмне забезпечення для збору психомоторних показників функціонального стану ЦНС та моніторинг їх динаміки

Посилання

Гольдберг Е. М., Кривцунова А. Н., Пустовгар А. А. Влияние прослушивания музыки в наушниках на изменение частотного спектра ЭЭГ // Современные наукоемкие технологии. 2005. N4. C. 39–40.

Близнюк О. А. Исследование применения метода определения базових эмоций на основе отношения частот спектра звуковой волны / О. А. Близнюк, А. П. Шкарапута. // Вестник Пермского университета. – 2017. – С. 86–91.

Розік А. І. Вплив музики на когерентність електроенцефалограми кори головного мозку в чоловіків та жінок під час виконання когнітивних завдань / [А. І. Розік, О. С. Павлович, Я. М. Чмух та ін.]. // Збірник наукових праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Біологічні дослідження – 2017». – 2017.

Шпєнков O. O. Зміни електричної активності головного мозку під час прослуховування рок-музики із видозміненною частотною структурою / O. O. Шпєнков, С. В. Тукаєв, І. Г. Зима, С. А. Крижановський // Вісник Черкаського університету. Серія «Біологічні науки». – 2014. – № 2 (295). – С. 121–128. – ISSN 2076-5835.

Павлович О. С. Індекс зміни потужності ЕЕГ в осіб із різним профілем асиметрії під час сприйняття та відтворення ритмічних звукових стимулів/ О. С. Павлович, А. Г. Моренко// Збірник наукових праць VІІІ «Біологічні дослідження – 2017» . – 2017. – C.1-2.

Дацок О. М. Вплив звукового сигналу на спектральні характеристики енцефалограми / О. М. Дацок, Г. Р. Овчаренко, К. О. Александрова, О. Р. Александров. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. Харків: НТУ «ХПІ». С. 52.

Александрова К. О. Методика дослідження впливу музичних фрагментів на показники електроенцефалограми / К. О. Александрова, Г. Р. Овчаренко, О. Р. Александров. // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління: тези доповідей VІІІ міжнародної науково-технічної конференції, 26–27 квітня 2018р.: Харків: НТУ «ХПІ». С. 36.

Калашнікова Л. Є. Зв’язок когнітивної діяльності з характеристиками β – ритма під впливом аудіо стимулів різного компонентного складу. / Л. Є. Калашнікова, Г. Р. Овчаренко, К. О. Александрова, О. Р. Александров. // Біомедична інженерія і технологія. 2018. №1. С. 130–135. ISSN (Print): 2617-8974.

Шутова С. В. Сенсомоторные реакции как характеристика функціонального состояния ЦНС / С. В. Шутова, И. В. Муравьева. // Вестник ТГУ. – 2013. – С. 2831–2840. – ISSN 1810 0198.

Бондарев Д. В. Особенности психофизических возможностей студентов, занимающихся спортивними играми / Д. В. Бондарев, В. А. Гальчинский. // Физическоевоспитаниестудентовтворческихспециальностей. – 2008. – С. 59–64. – ISSN 1993-4335.

Веселова Н. Н. Теппинг-тест как інструмент педагогического изучения психофизиологических особенностей реализации студентами учебной деятельности / Н. Н. Веселова. // Среднее профессиональное образование. – 2007. – С. 75–76. – ISSN 1990-679X.

Никандров В.В. Психомоторика. Учебноепособие. – СПб.: «Речь». 2004.с.79.

Самороднов О. В. Теппинг-тест как індикатор включения релаксационного механизма срочной защиты [Електронний ресурс] / О. В. Самороднов, В. А. Чуев. [Веб-сайт]. – Електронні дані. – [ScientificWorld – 2010-2019]. – Режим доступу: https://www.sworld.com.ua/konfer27/380.pdf (дата звернення 15.05.2019). – Теппинг-тест как індикатор включения релаксационного механизма срочнойзащиты.

Гусева Е.И., Неврология: национальноеруководство / Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова, В.И. Скворцовой, А.Б. Гехт // ГЕОТАР-МЕДИА, 2010 – c.174 – 175.

Дьяконов В. П. Современные методы Фурье-, вейвлет анали за сигналов. Контрольно-измерительные приборы и системы – 2009, № 2 – 25 с.

MATLAB [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – TheMathWorks, 1994-2019. – Режим доступу: https://www.mathworks.com/ (дата звернення 30.04.2019) – MATLAB forArtificialIntelligence.

VisualStudioTeamServices [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Microsoft – 2019. – Режим доступу: https://visualstudio.microsoft.com/ru/?rr=https%3A%2F%2Fmsdn.microsoft.com%2Fuk-ua (дата звернення 07.05.2019) – VisualStudio.

Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Кафедра КіВРА, 2019. – Режим доступу: http://kivra.kpi.ua/wp-content/uploads/file/discipline/AOTI/AOTI_2_4-5.pdf (дата звернення 30.04.2019) – Фільтрація та передавання даних

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-23

Номер

Розділ

Статті