DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2019.2.184813

МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕНДОПРОТЕЗ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ

Юрій Петрович Стасюк, Денис Михайлович Черногорський, Марина Юріївна Резнікова

Анотація


Проблема оптимізації способів ендопротезування дефектів нижньої щелепи на сьогодні залишається на піку актуальності. Вивчення біомеханіки імплантів дає змогу визначити внутрішні напруження і деформації, дозволяє зрозуміти механізм порушень, а також обрати оптимальні методи лікування, визначити функціональний прогноз хірургічних втручань.

В статті наведено результати натурного експерименту, під час якого проводилося випробування на згин в сагітальній площині титанового ендопротезу нижньої щелепи. Отримано діаграму деформування зразка та розраховано його жорсткість. Для визначення місць локалізації максимальних напружень в ендопротезі, виконано математичне моделювання деформації зразка, в умовах, які повторюють проведений експеримент. Отримано результати розрахунку, які відображають місця з максимальним напруженням, що виникає в ендопротезі внаслідок дії на нього навантаження

Ключові слова


біомеханіка; ендопротез; деформація; нижня щелепа; метод скінченних елементів; механічні навантаження; натурний експеримент; математичне моделювання; COMSOL Multiphysics 5.4

Повний текст:

PDF

Посилання


Чепишко С. І. Актуальність проблеми оперативних втручань в щелепно-лицевій хірургії та преспективи її виришення / С. І. Чепишко, О. О. Максимів. // Клінічна хірургія. – 2017. – №9. – С. 75 – 77

Вивчення впливу анізотропії і неоднорідності кісткової тканини на розподіл напружень у нижній щелепі методом скінченних елементів / М. Г.Крищук, В. О. Маланчук, А. В. Копчак, В. О. Єщенко. // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2012. – №6. – С. 71–76.

Вивчення напружено-деформованого стану скронево-нижньощелепного суглоба із використанням імітаційного комп'ютерного моделювання / В. О.Маланчук, В. Г. Крищук, О. С. Воловар, Р. С. Паливода. // Інновації в стоматології. – 2014. – №4. – С. 65–71.

Напряженно деформированного состояния нижній челюсти при проведении остеосинтеза и реконструктивно-восстановительных операций / В. А. Маланчук, А. В. Копчак, Н. Г. Крищук. // Российский стоматологический журнал. – 2013. – №2. – С. 8–12.

Шидловський М. С. Експериментальні засоби остеосинтезу / М. С. Шидловський, А. М. Лакши. – Київ: Ленвіт, 2017. – 277 с

Маланчук В. О. Імітаційне моелювання в щелепно-лицевій хрургії. Навчальний посібник /Маланчук В.О., Крищук М.Г., Копчак А.В. – К.: Видавничий дім «Асканія», 2013. – 231с.

Визначення величини та особливостей розподілу сили прикусу при різних варіантах оклюзії з використанням вимірювальних плівок «Fujiprescale» та системи «Tekscan» / [В. О. Маланчук, А. В. Копчак, М. Г. Крищук та ін.]. // Український стоматологічний альманах. – 2011. – №6. – С. 43–49.

Маланчук В. О. Зміна механічних властивостей кісткової тканини уламків нижньої щелепи при травматичному переломі / В. О. Маланчук, А. В. Копчак, М. С. Шидловський. // Український стоматологічний альманах. – 2009. – №6. – С. 44–48.

COMSOL [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – COMSOL, 2019. – Режим доступу: https://www.comsol.eu (дата звернення 30.04.2019) – Multiphysics simulation just got better, faster, more accessible