Редакційний штат

Почесні засновники:

М. З. Згуровський, акад. НАН України

К. М. Амосова, чл.- кор. НАМН України

 Редакційна колегія

 

 Головні редактори:

В. Б. Максименко д.м.н. проф.

Я. В. Цехмістер чл.-кор. НАПН України

Члени редколегії з технічних наук:

О. В. Висоцька,  д.т.н., проф.

С. М. Злепко,  д.т.н., проф.

Л. Ф. Суходуб д. фіз.-мат. н., проф.

Б. І.  Яворський д.т.н., проф.

А. Т.  Орлов к.т.н., доц.

Н. В.  Дорош к.т.н., доц.

В. В.  Шликов к.т.н., доц.

Peter Kneppo, DrSc., Prof. dr.h.c., Fellow IAMBE (Czech)

Sehyung Park, Ph. D., (Korea)

Oleksandra Hotra Ph. D. (Poland)

Члени редколегії з медичних наук:

О. Ю. Азархов,  д.м.н., проф.

І. Ю.  Худецький, д.м.н., проф.

Ganushchak Yuri Ph. D., (The Netherlands)

Simon Kaja Ph. D., As. Prof (U.S.A.)

Члени редколегії з хімічних та біологічних наук:

Т. О.  Борисова, д.б.н., проф.

А. Ю. Галкін, д.б.н., доц.

Є. А.  Настенко д.б.н., проф.

Yves Fromes, Ph. D., Prof. (France)

Teofil Jesionowski, Ph. D., Prof. (Poland)

Відповідальний секретар

Ю. В. Антонова-Рафі, к.т.н., доц.